De pluimveesector en de publiek opinie

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Onderwerp van een maatschappelijke discussie

In een aantal sectoren waar dieren centraal staan, zijn deze sectoren onderwerp van een maatschappelijke discussie geworden. Dierenbeschermings-, natuur- en milieuorganisaties hebben zich opgeworpen als belangenbehartigers van deze dieren. Ook de pluimveesector is onderdeel van een maatschappelijke discussie geworden. Een discussie met voor- en tegenstanders die beslecht moet worden (vaak in de media).

Beeld en werkelijkheid

Wat is de mening van de Nederlandse bevolking? Komt alles wat er wordt gezegd en geschreven op radio, TV en in de kranten overeen met wat de Nederlandse bevolking denkt en wil?
Zest heeft het diepgaand onderzocht. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden!
In januari 2021 hebben meer dan 2.100 Nederlanders meegedaan aan een zeer uitgebreid opinieonderzoek. Objectief en Representatief.

Lees het onderzoek