Lezingen en inspiratiesessies

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Inspirerende spreker, dagvoorzitter en/of presentator boeken

Klaas Dijkstra is een inspirerende en motiverende spreker, dagvoorzitter, presentator en performer voor jouw congres, evenement, ALV, bijeenkomst, training of workshop. Met expertise in diverse onderwerpen en thema’s verzorgt hij presentaties, workshops en inspirerende sessies, waardoor jouw publiek een onvergetelijke ervaring beleeft.

Wil je meer informatie over het boeken van sprekers en performers of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Verdiepende Perspectieven:

 Het vergroten van beeldvorming en  bewustwording

Lezingen hebben altijd als doel de beeldvorming en bewustwording over een specifiek thema te vergroten, waardoor organisaties vervolgens beter in staat zijn strategisch hun koers te bepalen. De lezingen hebben een positief effect op mobilisatie- en participatietrajecten.

Actuele Schijnwerper:

Lezingen
over activisme,
boeren, stikstof en het tegengeluid

Tijdens de lezing komen altijd actuele onderwerpen aan bod die inhet middelpunt van de belangstelling staan, zoals activisme, klimaatverandering, stikstofproblematiek, milieuaspecten, dierenwelzijn, framing, misinformatie en de weerlegging ervan.

Titels, thema’s en onderwerpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Activisme en wat zet je er tegenover

In een aantal sectoren waar dieren centraal staan, zijn deze sectoren de afgelopen jaren onderwerp van een maatschappelijke discussie geworden. Hier kan worden gedacht aan de varkens- en kippensector, de jacht en pelsdierfokkerijen. Organisaties, zoals Wakker Dier werpen zich op als belangenbehartiger van deze dieren. Hoe wordt je weerbaar?.

Activisme: waarom wij verliezen?

Welke strategieën passen minderheden toe om directe invloed uit te oefenen op sociale verandering. The power of minority!

Fondsenwerven de nieuwe levensader

Goede doelen weten wat fondsenwerven is. Voor andere sectoren zou fondsenwerving een een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de jaarlijkse begroting. Echter, het ontbreekt vaak aan kennis om fondsenwerving stuctureel in te zetten. 

Maatschappelijk relevante sponsoring

Tegenover een sponsorbedrag staat veelal her verkrijgen van exposure voor de sponsor. Dat werkt niet meer. Maatschappelijke relevantie: daar draait het om!

Vraaggestuurd werken, wat wil mijn achterban. En vooral: wat niet!

Wat willen mijn leden, donateurs of klanten? De antwoorden zijn divers, maar er is ook één overeenkomst: beeld en werkelijkheid komen vaak niet overeen!

De klassieke clash: Corporate communicatie versus direct marketing

Succesvolle campagnes voor een belangenbehartiger bestaan uit een corporate deel en een direct marketing deel. 95% van de communicatiemensen is corporate. Direct marketing wordt structureel  ondergewaardeerd. Dit heeft grote gevolgen voor de impact van vele campagnes. Hoe doorbreek je deze vastgeroeste houding?

Neem contact met ons op!

Contact

Wat zeggen onze relaties

Wat zijn de reacties op lezingen en inspiratiesessies

Bert van Wanrooij schreef een artikel naar aanleiding van een lezing voor de leden van de VSN (De Verenigde Sportpaardenhandel Nederland) in Nieuws.Horse onder de titel “De paardensector is in rap tempo terrein aan het verliezen”.

Bert van Wanrooij
Voorzitter Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter
Lees het artikel in Nieuws.Horse

“Het was goed dat Klaas Dijkstra onze ogen opende om te zien wat er op ons heen gebeurt. Ik dacht dat ik het wel ongeveer begreep, maar dat bleek niet te kloppen”

Rene de Leegte
Voorzitter NOJG