Geef de MKZ-boeren toekomst

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Geef de MKZ-boeren toekomst

Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke virusziekte, waar tot 1991 tegen mocht worden ingeënt. Vanaf die tijd gold een vaccinatieverbod, met als gevolg dat er in 2001 na een uitbraak van MKZ ruim 260.000 herkauwers preventief werden geruimd.

De LTO nodigde Zest midden in deze crisis uit om te praten over een landelijke advertentiecampagne om getroffen MKZ-boeren een hart onder de riem te steken. Zest vond een advertentiecampagne geen goed idee. De boeren werden financieel niet gesteund door de EU en de Nederlandse regering. MKZ werd door de politiek als een bedrijfsrisico gezien. Zest gaf aan dat de LTO het geld beter in een fondsenwervende campagne kon stoppen. Een campagne om Nederland te vragen de boeren financieel te steunen. Op deze manier vul je de rol van belangenbehartiger beter in. Binnen een dag was de stichting ‘Geef de MKZ-boeren toekomst’ opgericht. Zest werd het kloppend hart voor MKZ-Nederland.

Een week later was de gehele organisatie ingericht en kon de Nationale Campagne van start gaan, met als hoogtepunt een avondvullende TV-show bij de TROS op de zaterdagavond.

Ingezette instrumenten

Binnen een week werden onder andere de volgende instrumenten ingezet:


– TV-show bij de Tros
– Direct mail met acceptgirokaart
– Sponsoring grote bedrijven
– Free publicity activiteiten op radio, tv en in de kranten
– Lokale fondsenwervende acties
– Website
– Landelijke advertentiecampagne
– Radiospots
– Customer contact center met 0800-nummer
– VIP’s, zoals Jacco Elting, Ankie van Grunsven en Bennie Jolink

Het resultaat

De TV-show bij de Tros, sponsoring, direct mail, activiteiten in het land en alle andere acties leverden in 2 weken tijd 8 miljoen op.

De opbrengst is verdeeld door de commissie van aanbeveling onder de ongeveer 100 getroffen en geruimde MKZ-boeren.
De commissie van aanbeveling bestond uit Dr. A.J. Simonis, aartsbisschop van Utrecht, Ds. B. Plaisier, algemeen secretaris van de Samen op Weg Kerken, J. Kamminga, commissaris der koningin in Gelderland, Mr. F.J.M. Hoeben, commissaris der koningin in Noord Brabant, Prof. dr. C.P. Veerman, voorzitter bestuur WUR (Wageningen Universiteit Researchcentrum), Ir. drs. J.N. Smits, president directeur Rabobank Nederland, Ir. P.J.A. van Schijndel, voorzitter van de hoofddirectie van N.V. Interpolis, Benny Jolink, muzikant, Anky van Grunsven, olympisch kampioen dressuur en Jacco Elthing, tennisser

De TV-show

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.