In actie tegen transportcriminaliteit

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Extra maatregelen broodnodig

Transport en Logistiek Nederland kwam in actie om de bewustwording te vergroten van de noodzaak van extra maatregelen op het gebied van transportcriminaliteit. Per jaar vinden er ongeveer 90.000 incidenten plaats tussen criminelen en vrachtwagenchauffeurs in Europa. Opsporingsinstanties moeten beter samenwerken en het bestrijden van criminaliteit beter afstemmen. De economische schade van transportcriminaliteit is groot. Het gaat in Europa om een schadebedrag van meer dan 8 miljard euro per jaar.

Op een parkeerplaats bij Hazeldonk verzamelden zich zo’n 25 vrachtauto’s waar algemeen directeur van TLN Ron van ’t Schip een kort statement gaf. Daarna vertrok een konvooi naar Brussel. Op de trappen van het Europees Parlement boden Ron van ’t Schip en Hubert Linssen (IRU) een petitie met een verklaring aan de Europese instellingen.

Strategie

Deze actie kwam niet uit de lucht vallen. Zest had onder de leden een groot Wat Wilt U? onderzoek uitgezet. 1.632 transportondernemers deden mee aan het onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat de leden zeer ontevreden waren over de collectieve belangenbehartiging. Collectieve belangenbehartiging werd het speerpunt van de marketing van TLN. In een half jaar tijd werden meerdere campagnes geïnitieerd, zoals Truckende Tractoren, Toet Toet Toet en gerichte actie tegen wanbetaling in de sector. TLN in actie tegen transportcriminaliteit was de eerste campagne in deze reeks.

Bekijk de video

Van de actie Truckende tractoren is een uitgebreide video gemaakt. Bekijk de video hier.