Onderzoek

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Wat wilt u?

Leden- en donateursonderzoek

Weten wat uw achterban wil. Daar draait het om! De vraag Wat wilt U? en de antwoorden daarop kunnen zeer lonend zijn voor uw organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van de verwachtingen en percepties. Op basis van deze verwachtingen en percepties wordt een strategie ontwikkeld. Zest meet de verwachtingen en percepties met de Wat Wilt U?© methode. Een methode die ontwikkeld is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1999 heeft Zest de methode al meer dan 250 keer toegepast bij non profit organisaties.

Wat zien we veelal? De achterban verwacht vaak iets anders!

het beeld komt vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid

Opinieonderzoek Nederlandse bevolking

Hoe denkt de samenleving over de jacht, telemarketing en straatwerving, de wolf, de intensieve veehouderij of andere specifieke thema’s?
Een beeld hebben bij het maatschappelijk draagvlak voor thema’s is belangrijk voor de positie-, beleids- en strategiebepaling van organisaties.
Zest meet de opinies en percepties door vragenlijsten voor te leggen aan omvangrijke panels. En vaak met zeer verrassende uitkomsten. 

Ook hier geldt dat het beeld vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid!

Dit geeft rust als het erop aan komt

Monitoring en analyse sentiment samenleving

Wat is het sentiment rond een organisatie of een specifieke thema? En wat zijn dan de risico’s en bedreigingen? Op het sentiment,  de risico’s en bedreigingen kan concreet worden gestuurd. Zest heeft de beschikking over tools die dit voor organisaties kunnen meten. Daarnaast maken we de vertaalslag naar concrete actie. Vaak in het heetst van de strijd! 

Dit geeft rust als het erop aan komt in tijden van crisis!

Feiten boven framing

Forensisch onderzoek

Bij digitaal forensisch onderzoek worden op forensische wijze sporen en gegevens verzameld, waarmee kan worden gereconstrueerd wat er is gebeurd. Geeft een foto de werkelijkheid weer? Is de foto bewerkt? Waar is deze video gemaakt? Komt de tekst overeen met het beeldmateriaal? Is een claim gebaseerd op evenwichtig wetenschappelijk onderzoek? Organisaties kunnen in grote problemen komen indien een claim niet gebaseerd is op deugdelijke feiten.

Door forensisch onderzoek kunnen valse en ondeugdelijke claims worden weerlegd!

Meer weten?  It will only take a minute

Neem contact met ons op!