De varkenshouderij en de publieke opinie

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Een broodwinning is verworden tot een prangende kwestie

In een aantal sectoren waar dieren centraal staan, zijn deze sectoren onderwerp van een maatschappelijke discussie geworden. Dierenbeschermings-, natuur- en milieuorganisaties hebben zich opgeworpen als belangenbehartigers van deze dieren. Ook de varkenssector is onderdeel van een maatschappelijke discussie geworden. Een discussie met voor- en tegenstanders die beslecht moet worden (vaak in de media). 

Hoe denkt Nederland erover?

Zest onderzoecht het. Geen welles/nietes, geen wij/zij spelletjes. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden. Aan meer dan 2.000 Nederlanders zijn 157 vragen gesteld. Het resultaat is opmerkelijk. De grote meerderheid staat pal achter de boer. Slechts een kleine minderheid werpt zich op als tegenstander.

Lees het onderzoek