In actie tegen wetsvoorstel van Mona Keijzer

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Irritatie? Hoezo!

Verbod op ongevraagde telemarketing 

Minister Mona Keizer lanceerde een nieuwe wet. Een wet die grote consequenties heeft voor de Goede Doelen sector. Ongevraagde telemarketing wordt verboden en kan alleen nog plaatsvinden op basis van toestemming. Hierdoor dreigen Goede Doelen jaarlijks 15% van de 100 miljoen klantwaarde mis te lopen. Ook de telemarketingbureaus zouden hierdoor substantiële inkomsten mis.

Tijd voor actie

Goede Doelen verdienen een uitzonderingspositie

Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland vonden dit ontoelaatbaar. Als wij bellen, bellen we voor een Goed Doel. Dat is toch iets anders dan een telefoonabonnement, energie of een gratis maandje voetbal kijken. Telefoontjes die écht voor irritatie zorgen. Organisaties die bellen voor een Goed Doel verdienen een uitzonderingspositie. Tijd voor actie tegen deze nieuwe wet. Een investering in een campagne met een gerede kans het tij te keren, is een goede businesscase. Zowel voor de Goede Doelen als voor de bureaus.

Irritatie was minder groot dan voorgesteld

Onderzoek inzetten als offensief instrument

Zest adviseerde om een opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking uit te voeren. Met de resultaten kon de belangenbehartiging met een proactieve lobby naar het kabinet en de Tweede Kamer vorm gegeven worden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de irritatie veel minder groot was dan gedacht. Uiteindelijk werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin voor Goede Doelen een uitzondering werd gemaakt.