School de Lans: in actie voor thuiszitters

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Het probleem rond thuiszitters

8.000 kinderen gaan niet naar school. Ze zitten ‘gewoon’ thuis! Deze kinderen behoren tot het groeiende leger van de thuiszitters. Velen van hen stonden niet eens ingeschreven op een school. Het dreigden thuisblijvers te worden. Ondanks het feit dat Staatssecretaris Dekker dit probleem de oorlog had verklaard, lukte het niet het aantal thuiszitters te verkleinen.

School de Lans vond dit ontoelaatbaar

Kinderen hebben recht op onderwijs. Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. School de Lans wilde dit probleem onder de aandacht brengen van scholen, ouders, leerplichtambtenaren, consultenten en de pers. En er samen écht iets aan doen. Zest Marketing ontwikkelde een single issue campagne. School de Lans stelde haar deur open voor deze thuiszitters en riep andere scholen op om hetzelfde te doen. Uit het hele land kreeg de campagne van School de Lans navolging.

Lees het artikel ‘Kleine school groeit door positief leerklimaat en intensieve marketing’.

Het resultaat

School de Lans kwam vol in de schijnwerpers te staan, alsmede de problematiek van de thuiszitters. Door de campagne wist School de Lans thuiszitters weer naar school te krijgen. School de Lans werd zelf ‘platgelopen’ door ouders van thuiszitters. Door de enorme toeloop van thuiszitters werd School de Lans gedwongen een wachtlijst in te stellen. De camapgne kreeg aandacht in Trouw, de Stentor, Het jeugd Journaal en bij Nieuwe

Lees hier het artikel in Trouw Uitzending Nieuws&Co 1Uitzending Nieuws&CO 2

De overheid kwam in actie

Ook de Nederlandse Regering ondernam ineens actie. Twee maanden na het opstarten van de campagne werd bekend gemaakt dat de Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) een pact gesloten hadden met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Ook had Dekker voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert aangesteld om de afspraken uit dit pact aan te jagen.

Doel van het pact is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen jaar zaten teveel kinderen voor korte of lange tijd thuis. ‘Dat aantal moet omlaag. Elk kind heeft recht op onderwijs’, vond Dekker.